სახელწოდება:  იალქანი Name: A sailer
ზომა: Size:
მასალა: Corel painter Material: Corel painter
ფასი: Price:
წელი: Year: