სახელწოდება:  პარიზი Name: Paris
ზომა: Size:
მასალა: Corel Painter Material: Corel Painter
ფასი: Price:
წელი: Year: