სახელწოდება:  ცად ამაღლება Name: Ascension
ზომა: 45x33 Size: 45x33cm
მასალა: ქაღალდი,ჰოლანდიური გუაში Material: Paper,
Holand gouache
წელი: 1967 Year: 1967