სახელწოდება:  ბერიკაობა Name: Berikaoba
ზომა: 48x36 Size: 48x36cm
მასალა: ქაღალდი,
ჰოლანდიური გუაში
Material: Paper,
Holand gouache
წელი: 1999 Year: 1999