სახელწოდება:  ჩვენი ”მეგობარი”გენერალი Name: Our „Friend”General
ზომა: 45x33 Size: 45x33cm
მასალა: ქაღალდი,
ჰოლანდიური გუაში
Material: Paper,
Holand gouache
წელი: 1989 Year: 1989