სახელწოდება:  კეთილი მოხუცი მასხარა Name: The Kind Old Lester
ზომა: 44x32 Size: 44x32cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1980 Year: 1980