სახელწოდება:  ბებერი მეზურნეები Name: The Old Fleitists
ზომა: 30x45 Size: 30x45cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1989 Year: 1989