სახელწოდება:  სოფლის მუსიკოსები Name: Musicians
ზომა: 28x22 Size: 28x22cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1995 Year: 1995