სახელწოდება:  ვაკხების ნადიმი Name: Wacchanalia
ზომა: 43x31 Size: 43x31cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1992 Year: 1992