სახელწოდება:  ნიღბები, ანუ მაიმუნების თეატრი Name: Masks or Monkeys’ Theater
ზომა: 56x41 Size: 56x41cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1993 Year: 1993