სახელწოდება:  პარიზი,მონმარტი Name: Paris,Monmart
ზომა: 46x34 Size: 46x34cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1974 Year: 1974