სახელწოდება:  პიროსმანი Name: Pirosmani
ზომა: 58x39 Size: 58x39cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1997 Year: 1997