სახელწოდება:  ბილწი დედაკაცი შვიდთავა ურჩხულზე Name: Woman on The seven-header Monster
ზომა: 33x45 Size: 33x45cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1992 Year: 1992