სახელწოდება:  სატანების ოჯახი Name: The Satan’s Femily
ზომა: 22x18 Size: 22x18cm
მასალა: ქაღალდი, ჰოლანდიური გუაში Material: Paper, Holand gouache
წელი: 1992 Year: 1992