ზურაბ სამხარაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია

დაიბადა 1934 წელს, 1953 წელს დაამთავრა თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი და იმავე წელს შევიდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ფერწერის განყოფილებაზე, რომელიც დაამთავრა 1959 წელს წარჩინების დიპლომით. აქედან მოყოლებული ეწევა შემოქმედებით მუშაობას და იღებს მონაწილეობას თითქმის ყველა მაშინდელ საკავშირო და რესპუბლიკურ გამოფენებში: მოსკოვში, ლენინგრადში, კიევში და სხვ.

საკონტაქტო მისამართი,
 ელ.ფოსტა: 
 E-mail: This e-mail is protected from spam-bots. To see it you have to enable JavaScript.