სახელწოდება: მოხუცი კაცი Name: The Old Man
ზომა: 55x75 Size: 55x75
მასალა: ქაღალდი, ფანქარი Material: Paper, Pencil
წელი: 1961 Year: 1961